Контакти
Камен бряг, България
russalka.holidays@abv.bg
+359 893 33 20 01 +359 893 33 22 17
Открий ни в

Камен бряг, България

russalka.holidays@abv.bg

Природа

Местността тук разполага с уникални по рода си природни ресурси и богато културно-историческо наследство. Наличието на световно значимо архитектурно богатство, в комбинация със съхранената девствена природа и редките биологични видове, са предпоставка за развитието на различни видове туризъм като познавателен, екологичен, културно-исторически.
В непосредствена близост до Русалка са популярните природни и исторически резервати Яйлата, Болата и нос Калиакра, славещи с голямо многообразие от растителни и птичи видове, както и археологически паметници датиращи от няколко хилядолетия. Живописните морски пещери и малките закътани плажове с кристално чиста вода, в които играят делфини, създават неповторима атмосфера за пълноценна почивка.
Наричат Русалка перлата на българското северно черноморие, тъй като това е единственият курорт, който е запазил до наши дни своята невероятно чиста природа и уникална комбинация от редки растителни и животински видове. Животинското царство в тази област включва 450 вида, 45 от които застрашени от изчезване. Това е точното място, през което минава един от най-големите миграционни пътища в Европа, наречен Via Pontica. На територията на комплекса са установени 247 вида птици, от които 69 са включени в Червената книга на България. От срещащите се птици, 137 са видове с европейско природозащитно значение.
Тук е едно от малкото места на стария континент, където могат да се наблюдават розовия скорец, черногърбото каменарче и 5 вида чучулиги. Степите са уютен дом на турилика, сврачки и каменарчета. Не случайно още през 1966 г. местността е обявена за природен резерват и единствената българска защитена територия, която включва и морска акватория. Тук можем да се насладите на впечатляващи варовикови скали в различни нюанси от бяло до тъмнорозово, надупчени от пещери с различни размери, които са били последните убежища на тюлена монах, вече изчезнал от нашите брегове.
Русалка е истинска находка, за любителите на девствената природа и активния живот.

Call Now

error: Content is protected !!